Formularz reklamacji

 

Short Docs Media, Tetmajera 31, 05-500 Piaseczno

 

Imię i nazwisko zgłaszającego ………………………………………………………….

  1. Adres…………………………………………………………………………………….
  2. Data nabycia towaru…………………………………………………………………….
  3. Nazwa towaru……………………………………………………………….…………
  4. Ilość zakwestionowanego towaru……………… cena towaru……….…………………
  5. Przedłożony dowód sprzedaży (rachunek, paragon)……………………………………
  6. Dokładne wymienienie wad …………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………………………………
  7. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  8. Żądanie zgłaszającego ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………

Data, Podpis Klienta